ВАС ВIТАЄ ЗАКАРПАТСЬКИЙ БАЗОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ.

Лікувальна справа

E-mail Печать PDF

Відділення спеціальностей „Фармація", „Лікувальна справа", „Акушерська справа" є правонаступником фельдшерського відділення.

Вперше фельдшерське відділення було створене під час заснування в м.Хусті відповідно до рішення 147 від 25.10.1945 р. виконавчого комітету Закарпатської обласної ради Хустську школу медичних сестер. З 1945 по 1947 роки фельдшерське відділення випускало також акушерок.

У листопаді 1954 року постановою Закарпатського обласного виконавчого комітету Хустська школа медичних сестер реорганізована в Хустське медичне училище з правом здійснювати підготовку за спеціальностями „Медична сестра", „Фельдшер". На протязі багатьох років Хустське медичне училище випускало кваліфікованих медичних працівників для потреб області, а також для Радянської армії. Визнанням високого рівня підготовки в училищі був наказ Міністерства охорони здоров'я України в 1990 році згідно якого Хустське медичне училище визнано базовим. З 2000 р. Хустському базовому медичному училищу надано ліцензію на право впровадження освітньої діяльності зі спеціальності „Акушерська справа".

З 2001 р. Хустське базове медичне училище реорганізовано в Закарпатський базовий державний медичний коледж. Цього ж року надано ліцензію на права впровадження освітньої діяльності зі спеціальності „Фармація".

На сьогоднішній день „Фармація", „Лікувальна справа", „Акушерська справа" має ліцензований обсяг підготовки по спеціальностям:

Ø 5.110201 Фармація" - 30 чол.

Ø 5.110101 Лікувальна справа" 60 чол.

Ø 5.110107 Акушерська справа" – 30 чол.

Викладацький склад відділення становить 76 осіб, з них - 62 штатних викладачів та 14 сумісників. Серед штатного викладацького складу працює 2 кандидатів наук.

39 викладачів вищої категорії:  з них 10 мають звання „старший викладач", та 16викладач-методист". 10 викладачів першої категорії та 4 викладачів  другої категорії, 9 викладачів спеціалістів. Згідно із законом України «Про вищу освіту» викладачі нашого коледжу:

1. Постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність і наукову кваліфікацію.

2. Забезпечують високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін згідно освітніх програми відповідної спеціальності.

3. Додержуються норм педагогічної етики та моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму й поваги до Конституції України.

4. Додержуються законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.

 

 

На відділенні навчається 297 студентів. Створені всі умови для успішного навчання: сучасні аудиторії, аудиторії з технічними засобами навчання, кабінети для практичного заняття. Практичні заняття проводяться на базі  Хустської районної лікарні та поліклініці.

В наявності два комп'ютерні класи, підключений Інтернет. Студенти працюють в гуртках, беруть участь в науково-практичних конференціях.

Проводиться виховна робота з студентами в формі: класні години, етнічні бесіди, екскурсії, змагання, туристичні походи, виставки, різноманітні конкурси.